Koti Savossa ja Sudanissa

Minua puhuttelee se, että kuuliaisuus on Jumalan valtakunnassa niin tehokas asia. Kun Sadrak, Meshak ja Abednego menivät polttouuniin, he eivät palaneet, sillä he elivät kuuliaisuudessa Jumalaan nähden. Kun he tottelivat Jumalaa kaikessa, pahalla ei ollut valtaa heihin. Samalla heidän elämänsä olivat sivuuttamattomana todisteena Jumalan voimasta aikalaisilleen ja kaikille sukupolville heidän jälkeensä. Heidän kuuliaisuutensa seurauksena kirjoitettiin jopa uusia lakeja siinä valtakunnassa!

Asioilla mitä teemme ja mitä päätämme, on vaikutusta muihin, eikä oman elämän vaikutuspiiriä tule aliarvoida. – Uskon, että vaikutus on suurta, jos teemme asioita, joita Jumala pyytää meitä tekemään. Jumala voi kauttamme koskettaa ja vaikuttaa ihmiselämiin lähtemättömällä tavalla. Haluan ottaa asian vakavasti.

Teksti ja kuva: Outi Mähönen

Mimmi Pekurisen koko haastattelu julkaistaan pian ilmestyvässä Christina-lehdessä!