Kolme laulavaa kätilöä

Olemme kolme hyvinkin erilaista naista, mutta me kaikki olemme kätilöitä, vaimoja ja äitejä. Meillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita, mutta myös yhteisiä. Laulaminen ja sen kautta palveleminen, on tuonut meitä vielä lähemmäs toisiamme. Olemme saaneet yhdessä kokea Pyhän Hengen luomaa ykseyttä välillämme. Hän on yhdistänyt meitä.

Jumala on luonut meihin ihmisiin yhteyden kaipuun tai oikeastaan yhteyden tarpeen. Jumala kaipaa yhteyttä kanssamme. Raamatussa Jaakobin kirjeessä sanotaan:

Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut” (Jaak. 4:5).

Kaikkein eniten elämä on oikeissa uomissaan silloin, kun saa ottaa vastaan Jeesuksen sovintotyön, ja kokea yhteyden hänen ristin työnsä ansiosta Taivaalliseen Isään. Jumala on luonut meihin ihmisiin myös tarpeen olla yhteydessä ja yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Lue lisää uusimmasta Christina-lehdestä, mitä Hanna Hovi, Johanna Nyyssölä ja Essi Ruotsala kirjoittavat työstään, uskonyhteydestään ja ystävyydestään.

Kuva: Outi Mähönen