Naiset ylösnousemusaamun todistajina

Maailmanhistorian merkittävin tapahtuma on Jeesuksen kuolleista herääminen ja taivaa- seen astuminen.
Jeesuksen kuolema ristillä ja sitä seuraavan maanjäristyksen ja pimeyden jälkeen koitti valoa ja iloa tulvillaan oleva ylösnousemusaamu. Kuolema oli voitettu. Se on kaikkein merkittävin tapahtuma tänäänkin jokaisen ihmisen kohdalla.

Naiset, jotka tulivat pääsiäisaamuna Jeesuk- sen haudalle, saivat kunnian ja etuoikeuden nähdä ensimmäisenä, että hauta oli tyhjä. He saivat nähdä ensimmäisinä ihmisinä kuolleista heränneen Jeesuksen ja puhutella häntä. Jeesus luotti naisten kuuliaisuuteen ja tiesi heidän sydäntensä rakkauden. Hän halusi näin myös näyttää, että nainen on arvokas viemään sanomaa veljille.

Siunattua pääsiäistä !

Teksti: Mirja Ojares

Lue koko artikkeli seuraavasta Christinan numerosta.

Tilaa nyt